Všechny zprávy - aktualně

Press Report

Katalog neustále aktualizovaných zpravodajských zdrojů

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Ads

Italská policie odhalila "laparoskopický" korupční systém

28 červen 2016 22:23:02 Deník.cz - Zprávy

Řím – Italské policii se podařilo ve městě Benevento odhalit důmyslný korupční systém, v němž hrál hlavní roli nezvyklý nástroj – laparoskop. Pomáhal při podvodném předčasném zjišťování nabídek ve veřejném výběrovém řízení, sdělili dnes policisté podle agentury AFP.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:23:02


Ads

Summit se shodl na potřebě snížit migrační proud ze severu Afriky

28 červen 2016 22:14:20 Ze sveta

Brusel - Na potřebě výrazného snížení proudu převážně ekonomických migrantů, kteří se nyní pokoušejí dostat do EU v oblasti centrálního Středomoří, se dnes shodli prezidenti...

Více Ze světa Time28 červen 2016 22:14:20


Útok na letišti v Istanbulu si vyžádal nejméně deset mrtvých

28 červen 2016 22:14:19 Ze sveta

Istanbul - Nejméně deset mrtvých a na 40 zraněných si dnes večer vyžádal bombový útok dvou sebevražedných atentátníků na Atatürkově letišti v Istanbulu. Informovala o tom turecká...

Více Ze světa Time28 červen 2016 22:14:19


Unikátní nálezy objevili odborníci v rotundě na Malé Straně

28 červen 2016 22:12:40 Deník.cz - Zprávy

Praha - Předrománský kostel datovaný k roku 940, kolekci šperků z 9. a 10. století nebo šest koster rodiny rytíře z doby Jana Lucemburského objevil několikaměsíční archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí. Nachází se v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK. Nálezy činí z prostoru, o němž odborníci ještě donedávna nevěděli, jedno z nejvýznamnějších nalezišť v Praze za posledních 50 let. V úterý o tom informoval proděkan školy Martin Vlach.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:40


Věda versus pavěda - otázka přežití civilizace

28 červen 2016 22:12:23 Moderní řízení

Současná civilizace je životně závislá na vědě a technice. Znepokojujícím paradoxem dnešního světa je, že jak tato závislost roste, klesá zájem o ně a stále větší oblibě se těší nejrůznější pavědy a pověry. Zdánlivě neškodný jev může přerůst do situace, kdy systémy, které náš svět drží při životě, nebude mít kdo vymýšlet a kvalifikovaně obsluhovat.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:23


Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

28 červen 2016 22:12:23 Moderní řízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ("Nařízení") neboli General Data Protection Regulation ("GDPR") představuje novinku v oblasti předávání osobních údajů na mezinárodní úrovni a má zásadní dopad na všechny subjekty, které osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu v rámci svého podnikání zpracovávají.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:23


Manažerský digest

28 červen 2016 22:12:22 Moderní řízení

Přinášíme zajímavosti ze světa manažerů a managementu pod názvem Manažerský digest. Obsahuje přehled toho nejinspirativnějšího ze zahraničních médií. Zdrojem digestu jsou články, časopisy, knihy, blogy. Věříme, že se stanou zpestřením, inspirací nebo podnětem seznámit se s informacemi podrobněji.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:22


Matka internetu, které osud změnil životní postoje

28 červen 2016 22:12:21 Moderní řízení

Patří mezi deset nejvlivnějších žen světa, její kariéra je jak z učebnice managementu. Sheryl Sandbergové, operativní šéfce společnosti Facebook, se podařilo prosadit v mužské doméně: internetovém byznysu, a je proto pro mnoho žen inspirací. O ženách a kariéře manažerka na jaře roku 2013 dokonce napsala bestseller. Některé své názory od té doby ale musela revidovat.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:21


Nové výzvy vyžadují od HR manažerů neustálé vzdělávání

28 červen 2016 22:12:20 Moderní řízení

Změny v ekonomice a v byznysu dramaticky mění postavení a úkoly HR útvarů a manažerů v organizacích. To, co na našem trhu dlouhodobě chybělo, je komplexní a moderní vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů, které by právě pomáhalo HR manažerům vyrovnávat se se všemi změnami, jež vývoj přináší. Profesní organizace, která v ČR sdružuje HR profesionály - People Management Forum - před pěti lety začala tento koncept vzdělávání pro HR manažery realizovat.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:20


Mediace ve firemní praxi

28 červen 2016 22:12:20 Moderní řízení

Co si představit pod pojmem mediace? Jde o alternativní způsob řešení sporů mimosoudní cestou. Neformální, dobrovolný, strukturovaný proces, ve kterém jsou obě strany zapojeny do řešení konfliktu a hledání vzájemné dohody. Strany navrhují možnosti řešení a aktivně se podílejí na výsledku jednání. Mediaci lze využít v soukromých, obchodních i pracovních vztazích.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:20


Kafeterie Gallery ßeta: alfa a omega moderního odměňování

28 červen 2016 22:12:19 Moderní řízení

Nejnovější on-line kafeterie na českém trhu nabízí účinnou komplexní správu benefitních programů. Gallery ßeta se dokáže přizpůsobit konkrétním potřebám a individuálním požadavkům svých uživatelů a jako bonus přináší řadu zajímavých doplňkových funkcí.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:19


Manažerské rozhodování z hlediska etiky

28 červen 2016 22:12:18 Moderní řízení

Tematika etického chování v ekonomických procesech nejrůznějšího charakteru, významu, finanční, materiálové, energetické a jiné náročnosti, nabývá v současných podmínkách globálního světa stále více na významu. Například koncept CSR jednoznačně sleduje nejen ekonomické, ale i sociální a ekologické aspekty výrobních procesů, v poslední době ve společnosti v našich podmínkách silně rezonovaly otázky související s whistleblowingem.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:18


V řadě oborů jsme na špičce, měli bychom ale být odvážnější

28 červen 2016 22:12:17 Moderní řízení

Jiří Vacek, HR ředitel společnosti Nestlé ČR a Slovensko, snil od dětství o tom, že bude učitelem. Chtěl mít dlouhé prázdniny, ale hlavně toužil jít ve šlépějích svého dědečka, venkovského učitele, kterého si lidé a žáci vážili jako výborného kantora masarykovského formátu. Dnes má za sebou v HR bohaté mezinárodní zkušenosti a nelituje.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:17


Efektivní compliance analyzuje rizika dříve, než nastanou

28 červen 2016 22:12:17 Moderní řízení

Proč být "compliant"? Důvodů může být několik. Minimalizace rizika nesouladu s nařízeními přicházejícími ze zahraničních mateřských společností nebo českou legislativou. Minimalizace možného postihu podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Posílení celkové účinnosti vnitřního kontrolního a řídicího systému. V konečném důsledku by tyto činnosti měly vést k ochraně dobrého jména firmy.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:17


Lze snížit pracovní úrazovost na nulu?

28 červen 2016 22:12:16 Moderní řízení

Některé firmy si kladou velmi odvážné cíle v oblasti bezpečnosti práce a očekávají, že se jim podaří snížit úrazovost na nulu. Takové cíle mívají především zahraniční firmy. Jsou-li to firmy působící v ČR, pak tuzemská část vedení zpravidla tyto cíle bez nejmenších námitek akceptuje, třebaže je s největší pravděpodobností nejčastěji chápe jen jako altruistické gesto. A nezamýšlí se nad tím, co je ve skutečnosti na pozadí těchto cílů.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:16


Chcete-li v čemkoli uspět, musíte do toho být skutečným fandou

28 červen 2016 22:12:15 Moderní řízení

Propojení výzkumu, vývoje a praxe v Česku pokulhává za světem. Existují však výjimky. Patří mezi ně VÚTS, a. s., jehož generální ředitel Miroslav Václavík se v letošním ročníku soutěže Manažer roku umístil v celkové top 10 a současně získal titul Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců. Zajímaly nás jeho zkušenosti a názory, jak se dá úspěšně podnikat i na bázi výzkumného ústavu.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:15


Když stroje nahradí duševní práci lidí

28 červen 2016 22:12:14 Moderní řízení

V zahraniční přibývá počet odborných konferencí o umělé inteligenci. Futurologové si kladou otázku, zda si jednou budeme vybírat zaměstnance na míru. Dostaneme se lidem až na úroveň podvědomí? Rozšíříme díky technice schopnosti lidského mozku? Jaké to s sebou nese etické problémy?

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:14


Jak přilákat generace Y a Z

28 červen 2016 22:12:13 Moderní řízení

Firmy mají problém nejen sehnat nové pracovníky, ale také udržet ty stávající. Přitom se na pracovištích potkává několik generací s různými pracovními očekáváními. Co nejvíce lidi u svých zaměstnavatelů oceňují? Tomu se věnovala panelová diskuse na HR Meetingu, který pořádala redakce časopisu Moderní řízení. Některé inspirace předáváme i našim čtenářům.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:13


Motivaci zvyšují charismatičtí lídři, otevřená komunikace a flexibilita

28 červen 2016 22:12:12 Moderní řízení

Podle globálního průzkumu společnosti Deloitte "Světové trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2015; vedení zaměstnanců v novém pracovním světě" se 87 procent z více než 3000 manažerů na vyšší a střední úrovni vedení ze 106 zemí světa potýká s nedostatečnou motivovaností zaměstnanců. Druhou nejproblematičtější oblastí, kterou firmy podle průzkumu řeší, je nedostatek leadershipu. S tím se podle průzkumu potýká 86 procent respondentů. Právě lídři hrají v posilování motivace a firemní kultury klíčovou roli.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:12


Záměr dělat fasády povýšil Sipral na mistrovské umění

28 červen 2016 22:12:11 Moderní řízení

Fasády firmy Sipral můžete najít jak v Paříži, tak třeba v Londýně. Nechybí v Praze, Brně, Olomouci, Bratislavě. Sipral je jednička v prosklených fasádách. Staví hlavně na kreativitě a originalitě svých řešení. Realizuje projekty světových architektů, jako je Eva Jiřičná, Frank Gehry, Ricardo Bofillo, Richardo Meiera, Jeane Nouvela.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:11


Jak si vede Česko v inovacích?

28 červen 2016 22:12:10 Moderní řízení

Je Česko jen montovnou, nebo ne? K odborné debatě přibyla nová analýza Jihomoravského inovačního centra s názvem INKA, Inovační kapacita ČR: hlavní závěry ověřovacích analýz. Závěry vyplynuly z rozhovorů s 452 firmami a 84 výzkumnými týmy. Podle této analýzy je Česko v mezinárodním srovnání průměrně inovativní zemí.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:10


Advertorial: Většina firem jde na výběr personálu z "opačného konce". A proto selhávají

28 červen 2016 22:12:09 Moderní řízení

Více než 12 let analyzování postupů výběru personálu v českých firmách mě přivedlo k poznání zásadních chyb a mylných konceptů, které způsobují, že firmy neexpandují tak rychle a hladce, jak by mohly. Hlavní omyl je v prioritách.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:12:09


Americké trhy uzavřely na denních maximech

28 červen 2016 22:11:36 Novinky z burzy, ČR i zahraničí. Akcie, ekonomika | Akcie.cz

pIndex strongDow Jonesstrong Industrial Average strong+1,57 %strong na 17408,76 b.br Index strongSPstrong 500 strong+1,78 %strong na 2036,3 b.br Index strongNasdaqstrong Composite strong+2,12 %strong na 4691,867...

Více Ekonomika Time28 červen 2016 22:11:36


Wall Street Closing Bell & výhled na 29. 6. 16

28 červen 2016 22:07:49 Kurzy.cz - Ekonomické zpravodajství

Úterý přineslo na trh zklidnění a korekci předchozích propadů. Hlavní indexy posílily o více než jedno procento, technologický Nasdaq přidával více než procento a půl.Dnešní odraz lze zatím považovat za technickou korekci a teprve následující dny ukáží,..

Více Ekonomika Time28 červen 2016 22:07:49


Nejméně 10 mrtvých po explozi a střelbě na letišti v Istanbulu

28 červen 2016 22:03:26 České noviny - hlavní události

Istanbul - Na Atatürkově letišti v Istanbulu se dnes večer ozvaly dvě exploze. Podle zdroje Reuters odpálili bomby dva sebevražední atentátníci. Ministr vnitra potvrdil informace o explozích...

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:03:26


Sexy Shakira vzala synky na fotbal: Piquému a celému Španělsku ale štěstí nepřinesla!

28 červen 2016 22:02:22 eXtra.cz

Krásný pohled byl na malé synky zpěvačky Shakiry. Ta se pokusila povzbudit svého milého Gerarda Piquého. Jenže nepomohlo to. Obhájci titulu se s turnajem rozloučili po prohře s Itálií.

Více Lidé Time28 červen 2016 22:02:22


Evropská unie se shodla na potřebě snížit migrační proud ze severu Afriky

28 červen 2016 22:02:22 Deník.cz - Zprávy

Brusel – Na potřebě výrazného snížení proudu převážně ekonomických migrantů, kteří se nyní pokoušejí dostat do EU v oblasti centrálního Středomoří, se dnes shodli prezidenti a premiéři zemí Evropské unie na summitu v Bruselu. Zdůraznili v této souvislosti potřebu plného využívání všech bezpečnostních procedur tak, aby byla zajištěna plná kontrola nad vnější unijní hranicí.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 22:02:22


Ondřej Koňák: První dividenda po 9 letech zvyšuje šance na oficiální nastavení dividendové politiky Unipetrolu

28 červen 2016 21:57:18 Kurzy.cz - Ekonomické zpravodajství

Rafinérská společnost Unipetrol schválila výplatu dividendy ve výši necelých šesti korun na akcii. Podle Ondřeje Koňáka, analytika Patria Finance, jde o první vlaštovku, která by mohla vést k nastavení oficiální dividendové politiky v budoucnu.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 21:57:18


Na letišti v Istanbulu se ozvala exploze a střelba

28 červen 2016 21:51:55 Deník.cz - Zprávy

Istanbul – Na Atatürkově letišti v Istanbulu se dnes večer ozvaly dvě exploze. Informovaly o tom televizní stanice NTV a CNN, podle nichž několik lidí utrpělo zranění. Svědci citovaní agenturou Reuters tvrdili, že na letištním parkovišti se střílelo. Turečtí činitelé mají podle televize CNN Turk podezření, že může jít o sebevražedný ú­tok.

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 21:51:55


Elia si prodlouží pobyt ve Feyenoordu

28 červen 2016 21:51:19 EuroFotbal.cz

Feyenoord Rotterdam se může nadále spoléhat na služby Eljera Elii. Ten po návratu do své vlasti výrazně ožil a nyní se dohodl s holandským klubem na prodloužení smlouvy do roku 2018...

Více Všechny zprávy Time28 červen 2016 21:51:19